3.6.2024

Vítejte na stránkách Tělocvičné jednoty Sokol Praha – Hanspaulka!

Najdete zde vše důležité o naší jednotě, o pravidelné činnosti jednotlivých oddílů a jejich cvičitelích, o jednorázových akcích, které pořádáme nejen pro Sokoly, o členech výboru, o historii jednoty i sokolovny. Na stránkách se můžete do Sokola též online přihlásit, dozvědět se, jak a v jaké výši zaplatit členské i oddílové příspěvky, anebo se podívat na aktuální i starší čísla časopisu Hanspaulka (najdete v sekci O nás – Časopis Hanspaulka, a to včetně možnosti přihlášení k odběru elektronické verze časopisu zdarma).

Stát se členem jednoty je možné kdykoli, takže neváhejte a přijďte mezi nás! Ve volných hodinách je možné si sokolovnu pronajmout pro soukromé sportovní nebo společenské akce. V současné době žijí naši členové zejména přípravami na XVII. všesokolský slet. Naše jednota se po znovuzaložení Sokola v roce 1990 aktivně zúčastnila všech sletů. Cvičili a cvičí cvičenci všech věkových kategorií. Na letošní XVII. všesokolský slet nacvičuje z naší TJ více než 100 cvičenců.
Někteří z nich cvičí ve dvou až třech skladbách. Poskytli jsme „azyl“ cvičencům z tělovýchovných jednot, kde se tentokrát na slet nenacvičuje. Také se k nám přidalo několik cvičenců, kteří nejsou členy Sokola, ale rádi by si na sletu zacvičili. I pro ně se našlo místo. Velký dík patří cvičitelům za vzorné vedení nácviků a cvičencům za píli a trpělivost. Sletové skladby pilujeme již od září 2023 a v květnu a červnu tohoto roku již vystupujeme na krajských a oblastních sletech. První generálkou je tradičně slet župy Barákovy v Brandýse nad Labem, následuje slet v Hradci Králové a ve Voticích.

Na fotografie z jednotlivých „sletových“ akcí se podívejte zde.

Za výbor T.J.
Lucie Ježková
starostka