O nás

T.J. Sokol Praha - Hanspaulka je základní organizační jednotka České obce sokolské (ČOS). Jednota je právní subjekt a je sdružená v sokolské župě. Župa je sdružení jednot v rámci příslušného kraje. Naše TJ má v rámci ČOS číslo 3 a patří do sokolské župy Podbělohorské. K 1.1.2023 měla naše jednota více než 650 členů

Naše T.J. má více než devadesátiletou historii, nabízí cvičení ve 14 oddílech sokolské všestrannosti – Rodiče a děti, Předškolní děti, Taneční oddíl, Sportovní gymnastika, Žactvo, Florbal, Aerobik, Cvičení pro zdraví , Jóga, Kulturistika, Muži, Volejbal, Nohejbal, Věrná garda. Během cvičebního roku pořádáme řadu akcí: Hanspaulský čtyřlístek – závody ve sportovní gymnastice, Šibřinky a Šibřinečky, Zimní pobyty pro rodiče a děti, Putování za velikonočním vajíčkem, Akademie, Letní pobyty pro rodiny s dětmi, Soustředění pro oddíl sportovní gymnastiky, Letní sportovně taneční tábor, Noc sokoloven, výlety pro žactvo a řadu dalších akcí.

Účastníme se akcí pořádaných MČ Praha 6 – např. Ladronkafest, ČOS i jiných organizací.

Vydáváme, společně se ZŠ Hanspaulka časopis Hanspaulka.

Nabízíme volné hodiny k pronájmu naší tělocvičny.

Naše oddíly pro děti

Rodiče a děti (RaD)

V oddíle cvičí děti ve věku 2 – 4 roků se svými rodiči. Po krátké rozcvičce, si připravíme nářadí a náčiní, na kterém se děti, pod dozorem svých rodičů, učí překonávat překážky, pohyb ve výšce, dovednosti s míči, základy gymnastiky a atletiky. Vše probíhá hravou formou, často za doprovodu říkanek a jednoduchých písniček. V některých hodinách se hraje i divadélko. Oddíly pořádají pobyty v přírodě, zimní je s lyžařským výcvikem. Pro velký zájem máme hned tři oddíly RaD.

Předškolní děti (PD)

Jak již název napovídá, oddíl je určen pro děti, které jsou předškolního věku. Je primárně určen pro děti ve věkové rozpětí 4 – 6 let. Často k nám ale nastupují i tříleté děti, většinou se svým starším sourozencem. Zde již děti cvičí bez rodičů, pod vedením cvičitelek a cvičitelů v malých skupinkách. Seznamují se se základy gymnastiky, atletiky, dovednostmi s míči, ovšem již na vyšší úrovni, ale stále hravou formou.

Taneční oddíl

Motýlci navštěvují děvčátka od cca 4 let. Věnují se taneční průpravě, pohybu s hudbou, zejména při dětských písničkách. Dbáme na správné držení těla, posloucháme rytmus, učíme se první taneční a aerobikové kroky. Na akcích Sokola předvádíme první jednoduché choreografie.

Miniaerobik je určen pro mladší žákyně. Učí se aerobikové kroky a sestavy, s kterými se zúčastňují soutěží, a také je předvádí na společenských akcích Sokola. Věnujeme se ale i posilování, dbáme na správné provedení cviků a zejména na správné držení těla. Nechybí ani poctivé protažení. Čas od času si zabrousíme i do gymnastiky a vyzkoušíme si své schopnosti na nářadí.

Danceaerobik navštěvují starší žákyně a dorostenky. Náplň je podobná jako v miniaerobiku, upravená pro starší a zdatnější cvičenky. Taneční oddíl pořádá každoročně oblíbené letní tábory pro chlapce i děvčata všech věkových kategorií s bohatým programem. Máme třífázový trénink, dopoledne a odpoledne jak ve sportovní hale, tak na hřišti (výuka tanců a gymnastická průprava). Věnujeme se míčovým hrám, atletice, a plnění celotáborové hry.

Taneční oddíl pořádá každoročně oblíbené letní tábory pro chlapce i děvčata všech věkových kategorií s tímto programem: Třífázový trénink, dopoledne a odpoledne ve sportovní hale, ale i na hřišti (výuka tanců a gymnastická průprava), v podvečer míčové hry, atletika na hřišti, plnění celotáborové hry.

Sportovní gymnastika

Tento oddíl je určen pro děvčata, která se chtějí naučit o něco víc, než jenom kotoul. Cvičíme na hrazdě, lavičce/ kladině, akrobacii na koberci a trénujeme přeskoky přes nářadí s odrazovým můstkem, nebo minitrampolínkou. Trénujeme také šplh na tyči a cvičení na kruzích. Děvčata připravujeme na podzimní závody v Malém TeamGymu a na jarní Přebory všestrannosti. Proto také v tomto oddíle vyžadujeme větší disciplínu, než je v Sokole obvyklé, a také vyžadujeme pravidelnou docházku.

Žactvo všestrannost

Oddíl je určen po děti školního veku. Jak pro děvčata, tak pro chlapce. Program tohoto oddílu svou rozmanitostí naplňuje sokolskou všestrannost v pravém slova smyslu. Program je zaměřen na rozvoj koordinace, zvýšení vytrvalosti a svalové síly. Tréninky probíhají v tělocvičně, a pokud to počasí dovolí, tak také venku v blízkém okolí sokolovny.

Sportovní hry

Oddíl sportovní hry nahrazuje oddíl florbalu. Tento oddíl se zaměří na všeobecný sportovní rozboj. Věnovat se bude sportovním (míčovým) hrám, ale také florbalu. Každou hodinu najdeme čas i na cvičení na některém nářadí. Hrajeme pro zábavu, ne pro výkon.

Naše oddíly pro dospělé a dorostence

Aerobik

Taneční choreografie s hudbou ve svižnějším tempu, kondiční cvičení s náčiním i bez něj pro všechny ženy, které se rády zapotí, posílí svaly a poctivě se protáhnou. V hodinách se setkáte s moderními prvky různých stylů cvičení (bodystyling, tabata, step-aerobik apod.) i různým náčiním (overbally, gymbally, togu, terabandy atd.)

Cvičení pro zdraví

Pro všechny ženy, které po rychlém tempu netouží, ale přesto se rády hýbou. V hodinách nechybí jednodušší krokové variace pro rozhýbání a zahřátí, ale ani posilovací a relaxačně-protahovací část. Využíváme i různé náčiní, obdobně jako v hodinách aerobiku.

Jóga

Cvičení je určeno pro začátečníky i mírně pokročilé, bez omezení věku. Nabízí Jógovou praxi propojenou s vědomým dechem, uvolněním těla i mysli. Cvičení je zaměřené na zdravé, šetrné a fyziologicky správné postavení těla. Jógové pozice postupně umožní vybudovat tělu stabilitu, posunout mobilitu a rozvíjet sílu.

Kulturistika

Nohejbal

Rekreační hra Nohejbalu

Volejbal

Rekreační hra Volejbalu

Muži a dorostenci

Muži a dorostenci cvičí posilovací a protahovací cviky, věnují se rekreační gymnastice a míčovým hrám

Věrná garda

V tomto oddíle cvičí spolu muži a ženy starší 55 let. Rozcvičky se soustřeďují na komplexní rozhýbání těla. Jsou zařazeny posilovací a protahovací cviky a cviky na rozvoj hrubé i jemné motoriky. Věnujeme se nácviku hromadných skladeb při hudbě, s kterými se zúčastňujeme Všesokolského Sletu, Sokolského Brna a skladby předvádíme také na různých akcích Sokola. Oddíl plní také společenskou funkci. Jezdíme na výlety, oslavujeme spolu významná jubilea, pomáháme při organizaci dětských akcí.

Aerobik pro veřejnost