Výbor

Ing. Lucie Ježková

starostka

Tomáš Karlík

místostarosta

Věra Mikulková ml.

jednatelka

Ing. Anna Horáková

náčelnice

Ing. Roberto Mattiello

náčelník

Ing. Světlana Soulková

hospodářka jednoty

Hana Vavrečková

zapisovatelka

MUDr. Tomáš Kluh

zdravotník

MgA. Hana Fischerová

vzdělavatelka

Ing. Arch. Magda Pappová

členka stavební komise

Ing. Hana Šrámková

členka výboru

Ing. Iveta Urbanová

členka výboru

Mariana Štoková

členka výboru

Cvičitelé

Rodiče a děti

Ing. Anna Horáková

Mariana Štoková

Cecílie Tesnerová

Sandra Kučerová

Eva Svejkovská

Předškolní děti

Ing. Anna Horáková

Miluše Bendová

Lucie Karlíková

Tomislav Hubinka

Sandra Kučerová

Dana Česká

Laura Petrovská

Melanie Terry

Anna Horčičková

Linda Zábilková

Zuzana Hradcová

Taneční oddíly dětí

Sandra Kučerová

Anna Horčičková

Laura Petrovská

Cecílie Tesnerová

Melanie Terry

Žactvo

Petr Doubrava

Štěpánka Viceníková

Anna Stegbauerová

Sportovní gymnastika

Ing. Anna Horáková

Milan Horák

Anna Horáková

Anna Truhlářová

Aerobik

Iva Zastávková

Bára Hofmanová

Jóga

Kateřina Veltruská

Cvičení pro zdraví

Bára Hofmanová

Kateřina Jeřábková

Kulturistika

Ing. Roberto Mattiello

Muži a dorostenci

RNDr. Milan Reiniš

Sportovní hry

Karel Tácha

Věrná garda

Ing. Anna Horáková

Milan Horák