Tělocvičná jednota Sokol Praha - Hanspaulka z.s.

ČÍSLO ÚČTU

162860329/0800

ADRESA

Na Hanspaulce 166/2
Praha 6 - Dejvice
160 00

IČO

00549908

REG. ČÍSLO V ČOS

31060309

T-Mobile 5G Coverage Map

Správce sokolovny: Jaroslav Viceník