Jak se stát naším členem

1

Vyplníte přihlášku online

connecting arrow

2

Zaplatíte členský příspěvek pro daný kalendářní rok a oddílový příspěvek

connecting arrow

3

ČOS Vám jako doklad vydá členský průkaz ČOS