! ! ! A K T U A L I T Y ! ! !
[25.07.2017]
Výbor TJ děkuje br. Karlovi Bačinovi za dlouholetou činnost ve funkci správce sokolovny. Ve funkci správce sokolovny ho od 1.7. 2017 nahradil br. Jaroslav Viceník.

[04.07.2017]
XVI. Všesokolský slet v roce 2018 [PDF 0,2MB]

[22.06.2017]
Aerobik - cvičení o prázdninách [XLS 0,1MB]

Sokolské "NAZDAR" všem, kdo:
Městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši T.J.
© 2011-2017  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka