! ! ! A K T U A L I T Y ! ! !
[04.09.2017]
Kurz společenských tanců začíná 8.10.2017.

[28.08.2017]
Zahájení cvičení 04. 09. 2017.
Taneční oddíl zahajuje od 12. 09. 2017.
Kancelář TJ bude v provozu od 01.10.2017 - veškeré informace na: info@sokol-hanspaulka.cz


[25.07.2017]
Výbor TJ děkuje br. Karlovi Bačinovi za dlouholetou činnost ve funkci správce sokolovny. Ve funkci správce sokolovny ho od 1.7. 2017 nahradil br. Jaroslav Viceník.

[04.07.2017]
XVI. Všesokolský slet v roce 2018 [PDF 0,2MB]

Sokolské "NAZDAR" všem, kdo:
Městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši TJ
© 2011-2017  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka