! ! ! A K T U A L I T Y ! ! !
[12.09.2021]
Jóga začíná 16.9.2021.

[30.08.2021]
Cvičení oddílu žactva bude do odvolání probíhat venku. Sraz 6.9. v 17,oo hod u Tesca.

! ! ! A K C E ! ! !
[04.12.2021]
Mikulášská zábava

[06.12.2021]
Mikuláš v PD

Milí bratři, milé sestry,
Dle aktuálních informací je možné zahájit s novým školním rokem v naší sokolovně cvičení téměř tak, jak jsme zvyklí.

Cvičenci ve skupinách do 20 lidí nemusejí prokazovat „bezinfekčnost“, povinná je ale evidence docházky, kterou je nutné alespoň 1 měsíc uschovat pro případné trasování kontaktů.

Podrobné instrukce si můžete přečíst na stránkách NSA nebo ČOS .

Cvičení dle rozvrhu (viz tyto stránky nebo vývěsky) bude zahájeno v pondělí 6.9.2021 ve všech složkách. O případných výjimkách vás budou informovat vedoucí cvičitelé.

Placení příspěvků
Za první pololetí roku 2021 oddílové příspěvky vybírat nebudeme, o případnou slevu za neodcvičené období z 2.pololetí 2020 a 1.pololetí 2021 bude možné požádat v září 2021. Členský příspěvek na rok 2021 budeme vybírat v plné výši, je možné ho zaplatit do konce září 2021, nejlépe převodem na účet jednoty (jedná se stejně jako v minulých letech o 500 Kč/rok za členy 19-64 let, 200 Kč za děti do 18 let a za členy od 65 let.)

Těšíme se na vás a pevně doufáme, že se budeme moci v Sokole pravidelně potkávat.

Za výbor TJ
Lucie Ježková
starostka


Městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši TJ


P6_logo.gif, 4,1kB

magistrat_logo.gif, 3,4kB

© 2011-2021  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka