! ! ! A K T U A L I T Y ! ! !
[28.06.2020]
Cvičení o prázdninách [XLS 0,1MB]

[28.06.2020]
Vracení příspěvků - COVID-19! ! !

! ! ! A K C E ! ! !
[25.07.2020]
Sportovně taneční tábor, Borotín u Tábora [DOCX 0,9MB], [ODT 0,6MB]

[26.07.2020]
Soustředění pro sportovní gymnastiku, Dobřichovice [DOC 0,4MB]

NAZDAR VŠEM ČLENŮM T. J. SOKOL PRAHA HANSPAULKA!

AEROBIK s Bárou a Ivou … od pondělí 25.5.2020 v obvyklých hodinách (PO, ST, PÁ)
CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ s Katkou Jeřábkovou (středa 10:00) … od středy 13.5.2020
TANEČNÍ ODDÍLY se Sandrou v úterý 26.5. od 14.30 do 16.00, čtvrtek 28.5. od 14:00 do 16:00 a od 17:00 do 18:00 a pátek od 15:00 do 17:00
Florbal dle instrukcí Roberta Mattiello
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI v pondělí a čtvrtek v běžných hodinách
RODIČE A DĚTI všechny oddíly v běžných hodinách
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA v běžných hodinách
VĚRNÁ GARDA od čtvrtka 21.5. v běžných hodináchMinisterstvo zdravotnictví ČR dne 15. 5. t.r. s platností ode dne 25. 5. 2020 upravilo pravidla omezující naší činnost.

Od pondělka lze již používat šatny, avšak za velmi přísných hygienických podmínek. Část se skříňkami zůstanou uzavřeny, používat se bude pouze společná šatna. Doporučujeme, aby cvičenci i nadále do sokolovny přicházeli oblečeni přímo ve cvičebním úboru. Přezují se v zádveří a boty uloží do botníku. Případný svrchní oděv (bundu) a ochrannou roušku si mohou uložit v šatně.

Ostatní pravidla i nadále zůstávají v platnosti.

Každý cvičí na vlastní zodpovědnost a musí si být vědom rizik, která jemu a jeho okolí pobyt v tělocvičně může přinést.


Do sokolovny je ZÁKAZ VSTUPU pro veškerý doprovod! Nikdo z rodičů do sokolovny nebude vpuštěn.

Sokolovna bude po celou dobu zamčena s tím, že cvičitel si najednou převezme před dveřmi sokolovny všechny své cvičence, sokolovnu opět zamkne a po ukončení hodiny stejným způsobem cvičence ze sokolovny vypustí. Výměna cvičenců z navazujících hodin bude organizována tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkaly uvnitř sokolovny. Je tedy nutná dochvilnost při příchodu, pozdě příchozí nebudou do cvičení vpuštěni.

U vstupů do sálu bude umístěn rozprašovač s dezinfekcí. Každý cvičenec je povinen při vstupu do sálu dezinfekci na ruce použít, stejně tak pokud během hodiny půjde na WC, při vstupu do sálu opět dezinfekci použije.

Cvičební hodiny mohou být zkráceny - je třeba končit natolik včas, aby do začátku hodiny nadcházející mohla proběhnout dezinfekce pomůcek a dalších předmětů.

Bude možné použít WC, ale cvičencům (zejména dětem) nebude dovoleno chodit na záchod hromadně, pouze po jednom.

Cvičenci si do hodin, kde se používají podložky, přinesou své vlastní.


Díky za pochopení a odpovědný přístup všech!
Lucie Ježková – starostka
Anna Horáková - náčelnice
SOKOL CVIČÍ ON-LINE, SERIÁL #CVIČÍMSESOKOLEM PŮJDE NA YOUTUBE

Zavřené sokolovny i venkovní sportoviště sokoly od pohybu neodradí. Od 12. března, kdy v Česku platí nouzový stav kvůli šíření koronaviru, řada jednot spustila na sociálních sítích pravidelné online cvičení pro zájemce všech věkových kategorií ze Sokola i široké veřejnosti. Seriál propracovaných cvičebních videí pro různé věkové kategorie, vedených zkušenými sokolskými cvičiteli, natáčí v Tyršově domě i Česká obec sokolská.
Městské části Praha 6 a Magistrátu hlavního města Prahy

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši TJ


P6_logo.gif, 4,1kB

magistrat_logo.gif, 3,4kB© 2011-2020  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka