! ! ! A K C E ! ! !
[08.10.2022]
Památný den sokolstva

[03.12.2022]
Mikulášská zábava

1.9.2022
Milé cvičenky, milí cvičenci, sestry, bratři,
Prázdniny utekly jako voda a je tu zase nový školní a s ním i cvičební rok.

Troufám si neskromně říci, že v našem programu si něco vybere každý, kdo se chce hýbat, a to bez ohledu na svůj věk a svoji momentální fyzickou kondici.

Neváhejte a přijďte mezi nás, ty nejoblíbenější hodiny se rychle plní.

Nováčkům nabízíme, aby se přišli před přihlášením a zaplacením příspěvků nejdříve zdarma podívat do vybrané hodiny a teprve potom se rozhodli, jestli je to pro ně to pravé.

Pozornost věnujte také boxu Atuality na této stránce, aby vám neunikly ani jednorázové a mimořádné akce, kterých během roku připravujeme celou řadu.

Ve volných hodinách je možné si sokolovnu pronajmout pro soukromé akce.

A co je nového? Zveme vás do posilovny, která přes léto výrazně prokoukla díky nové podlaze a výmalbě.

POZOR:
  • Rodiče a děti 2. a 3. oddíl a Taneční oddíl zahajují v týdnu od 12.9.2022
  • Jóga začíná 16.9.2022
  • Při placení příspěvků je možné využít dotaci městské části Aktivní město
  • Noví členové se přihlašují pomocí internetové přihlášky: www.ecz-sokol.cz
Těšíme se na vás v sokolovně i mimo ni!


7.3.2022
Vážené cvičenky, vážení cvičenci, rodiče a přátelé, obyvatelé Hanspaulky!!!!

Vedení České obce sokolské vyzvalo sokolské jednoty, aby poskytly dle svých možností prostory pro ubytování občanů Ukrajiny, kteří odešli z válečné oblasti a jsou nyní v České republice. Tuto výzvu respektujeme, chápeme potřeby uprchlíků a chceme dle našich možností a schopností ulehčit jejich situaci. Naše sokolovna sice nenabízí žádný velký komfort, v případě vyčerpání vhodnějších ubytovacích kapacit ale možná dojde i na ni.

Proto Vás prosíme o pochopení: je možné, že od nějakého dne bude sokolovna pro všechna cvičení uzavřena a budou zde ubytováni občané Ukrajiny. Bohužel tento čas uzavření dopředu neznáme a neznáme ani dobu, po kterou bude sokolovna případně potřeba. Žádost humanitárních organizací může přijít tak rychle, že nebude v našich silách Vás o této změně včas informovat.

Považujeme poskytnutí prostorů naší sokolovny pro ubytování občanů Ukrajiny za naši občanskou, morální a sokolskou povinnost a věříme, že podobně vnímáte současnou situaci i vy. Chceme zmenšit utrpení našich ukrajinských přátel, kteří bojují nejen za svoji, ale i naši svobodu a budoucnost.


10.2.2022
Milí cvičenci, milé cvičenky, bratři a sestry,

Jak jistě víte, od 9.2.2022 končí téměř veškerá omezení, která byla nařízena v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Například na stránkách Národní sportovní agentury zde si můžete přečíst, že

maximální povolená množství sportovců i diváků mnohokrát převyšují kapacitu naší sokolovny a již není ani třeba vést evidenci účastníků pro případné zpětné trasování.

Naše činnost se tedy vrací do normálu ve všech pravidelných aktivitách. Počítáme i s přípravou Šibřinek a Šibřineček a těšíme se na vaši účast!

I tak ale prosíme všechny, aby zvážili svůj zdravotní stav a míru rizika, která z účasti na našich akcích pro každého plyne. Dále apelujeme na všechny, kteří by se mohli stát zdrojem nákazy, aby byli zodpovědní a raději zůstali doma.


21.1.2022
Vzhledem k výraznému navýšení cen energií a dalších nákladů spojených s provozem sokolovny dochází od 1.2.2022 k mírnému zvýšení oddílových příspěvků.

Rozpis částek pro jednotlivé oddíly najdete zde, info o možných slevách např. při cvičeních ve více oddílech vám poskytne jednatelka mailem (info@sokol-hanspaulka.cz ), nebo v kanceláři v úředních hodinách.

Příspěvky je třeba zaplatit nejpozději do konce února.

Děkujeme za pochopení.


Za výbor TJ
Lucie Ježková
starostka


Městské části Praha 6, Magistrátu hlavního města Prahy a Národní sportovní agentuře

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši TJ


P6_logo.gif, 4,1kB

magistrat_logo.gif, 3,4kB

© 2011-2022  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka