! ! ! A K T U A L I T Y ! ! !
[12.09.2021]
Jóga začíná 16.9.2021.

! ! ! A K C E ! ! !
[29.01.2022]
Hanspaulský čtyřlístek [DOC]

[05.03.2022]
Šibřinky a Šibřinečky

Milí cvičenci, milé cvičenky,
V Sokole Praha - Hanspaulka i nadále cvičíme, neboť nám to umožňují opatření vlády.
Ustanovení, které se nás týkají, si můžete přečíst na stránkách Národní sportovní agentury, pod kterou jako organizace též spadáme.


Podle nich platí:
SPORTOVNÍ AKCE veřejné a soukromé se dle bodu I. 13. Opatření vlády mohou konat
  • do 20 osob bez podmínek O-N-T,
  • ve vnitřních prostorech do 1000 osob za dodržení podmínek O-N-T,
  • ve vnějších prostorech do 2000 osob za dodržení podmínek O-N-T,
  • pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření bez dodržení podmínek O-N-TDále platí, že sportovci a cvičenci v době tréninku nemusí mít nasazené respirátory.
Toto ustanovení si můžete ověřit na stránkách Sokola zde.

Výše uvedená pravidla platí i po 22.11.2021.

Chtěla bych vás jménem výboru ubezpečit, že měnící se opatření bedlivě sledujeme a že budeme cvičit výhradně v souladu s nimi, dokud to bude možné.
I tak ale prosíme všechny, aby zvážili svůj zdravotní stav a míru rizika, která z účasti na našich hodinách pro každého plyne.
Dále apelujeme na všechny, kteří by se mohli stát zdrojem nákazy, aby byli zodpovědní a raději zůstali doma.


Za výbor TJ
Lucie Ježková
starostka


Městské části Praha 6, Magistrátu hlavního města Prahy a Národní sportovní agentuře

D Ě K U J E M E

za dlouhodobou významnou podporu naši TJ


P6_logo.gif, 4,1kB

magistrat_logo.gif, 3,4kB

© 2011-2022  T.J. Sokol Praha - Hanspaulka